ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์และปัจจัยการติดเชืือพยาธิใบไม้ตับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์และปัจจัยการติดเชืือพยาธิใบไม้ตับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย , ปราโมทย์ ทองกระจาย , พชรมน พรหมศวร , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , วิลาศ คำแพงศรี , ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย , ปราโมทย์ ทองกระจาย , พชรมน พรหมศวร , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , วิลาศ คำแพงศรี , ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ . (2559). สถานการณ์และปัจจัยการติดเชืือพยาธิใบไม้ตับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย , ปราโมทย์ ทองกระจาย , พชรมน พรหมศวร , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , วิลาศ คำแพงศรี , ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ . 2559. "สถานการณ์และปัจจัยการติดเชืือพยาธิใบไม้ตับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย , ปราโมทย์ ทองกระจาย , พชรมน พรหมศวร , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , วิลาศ คำแพงศรี , ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ . "สถานการณ์และปัจจัยการติดเชืือพยาธิใบไม้ตับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559. Print.
เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย , ปราโมทย์ ทองกระจาย , พชรมน พรหมศวร , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , วิลาศ คำแพงศรี , ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ . สถานการณ์และปัจจัยการติดเชืือพยาธิใบไม้ตับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2559.