ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : - , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , พชรมน พรหมศวร , พิศมัย หอมจำปา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
- , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , พชรมน พรหมศวร , พิศมัย หอมจำปา . (2558). โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , พชรมน พรหมศวร , พิศมัย หอมจำปา . 2558. "โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , พชรมน พรหมศวร , พิศมัย หอมจำปา . "โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558. Print.
- , ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล , พชรมน พรหมศวร , พิศมัย หอมจำปา . โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2558.