ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
นักวิจัย : วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , L?uff, Jean Le E , Buffetaut, ?ric , กมลลักษณ์ วงษ์โก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , L?uff, Jean Le E , Buffetaut, ?ric , กมลลักษณ์ วงษ์โก . (2556). ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , L?uff, Jean Le E , Buffetaut, ?ric , กมลลักษณ์ วงษ์โก . 2556. "ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , L?uff, Jean Le E , Buffetaut, ?ric , กมลลักษณ์ วงษ์โก . "ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , L?uff, Jean Le E , Buffetaut, ?ric , กมลลักษณ์ วงษ์โก . ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.