ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน
นักวิจัย : ภคินี ศรีสารคาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภคินี ศรีสารคาม . (2556). การมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ภคินี ศรีสารคาม . 2556. "การมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ภคินี ศรีสารคาม . "การมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
ภคินี ศรีสารคาม . การมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.