ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธืต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธืต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ
นักวิจัย : จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย , สุนันท์ สายกระสุน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย , สุนันท์ สายกระสุน . (2551). การศึกษาฤทธืต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย , สุนันท์ สายกระสุน . 2551. "การศึกษาฤทธืต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย , สุนันท์ สายกระสุน . "การศึกษาฤทธืต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. Print.
จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย , สุนันท์ สายกระสุน . การศึกษาฤทธืต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2551.