ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
นักวิจัย : ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สัมพันธ์ ฤทธิเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สัมพันธ์ ฤทธิเดช . (2553). ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู..
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สัมพันธ์ ฤทธิเดช . 2553. "ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สัมพันธ์ ฤทธิเดช . "ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. Print.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สัมพันธ์ ฤทธิเดช . ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2553.