ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

-

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : -
นักวิจัย : วรรณา กาญจนมยูร , กว้างสวาสดิ์ ธูปทอง , บรรจบ วันโน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณา กาญจนมยูร , กว้างสวาสดิ์ ธูปทอง , บรรจบ วันโน . (2544). -.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วรรณา กาญจนมยูร , กว้างสวาสดิ์ ธูปทอง , บรรจบ วันโน . 2544. "-".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วรรณา กาญจนมยูร , กว้างสวาสดิ์ ธูปทอง , บรรจบ วันโน . "-."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544. Print.
วรรณา กาญจนมยูร , กว้างสวาสดิ์ ธูปทอง , บรรจบ วันโน . -. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2544.