ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
นักวิจัย : ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ , ศิริธร ศิริอมรพรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ , ศิริธร ศิริอมรพรรณ . (2554). การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ , ศิริธร ศิริอมรพรรณ . 2554. "การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ , ศิริธร ศิริอมรพรรณ . "การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554. Print.
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ , ศิริธร ศิริอมรพรรณ . การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2554.