ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา , Using of organic coagulant with magnetic coagulant with magnetic coagulant in raw water suspended particle removal for water supply system
นักวิจัย : อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ยศพล, ใบเหลือง
คำค้น : การผลิตน้ำประปา , การกำจัดอนุภาคแขวนลอย , น้ำประปา--การผลิต
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT7-715-57-12-60
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

บรรณานุกรม :
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ยศพล, ใบเหลือง . (2560). รายงานการวิจัยการใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ยศพล, ใบเหลือง . 2560. "รายงานการวิจัยการใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ยศพล, ใบเหลือง . "รายงานการวิจัยการใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. Print.
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ยศพล, ใบเหลือง . รายงานการวิจัยการใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2560.