ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Fungal diversity notes 367–490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Fungal diversity notes 367–490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
นักวิจัย : Hyde K. , Hongsanan S. , Jeewon R. , Bhat D. , McKenzie E. , Jones E. , Phookamsak R. , Ariyawansa H. , Boonmee S. , Zhao Q. , Abdel-Aziz F. , Abdel-Wahab M. , Banmai S. , Chomnunti P. , Cui B. , Daranagama D. , Das K. , Dayarathne M. , de Silva N. , Dissanayake A. , Doilom M. , Ekanayaka A. , Gibertoni T. , Góes-Neto A. , Huang S. , Jayasiri S. , Jayawardena R. , Konta S. , Lee H. , Li W. , Lin C. , Liu J. , Lu Y. , Luo Z. , Manawasinghe I. , Manimohan P. , Mapook A. , Niskanen T. , Norphanphoun C. , Papizadeh M. , Perera R. , Phukhamsakda C. , Richter C. , André A. , Drechsler-Santos E. , Senanayake I. , Tanaka K. , Tennakoon T. , Thambugala K. , Tian Q. , Tibpromma S. , Thongbai B. , Vizzini A. , Wanasinghe D. , Wijayawardene N. , Wu H. , Yang J. , Zeng X. , Zhang H.
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : 15602745 , 2-s2.0-84992371962 , 10.1007/s13225-016-0373-x , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84992371962&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/41637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

© 2016, School of Science. This is a continuity of a series of taxonomic papers where materials are examined, described and novel combinations are proposed where necessary to improve our traditional species concepts and provide updates on their classification. In addition to extensive morphological descriptions and appropriate asexual and sexual connections, DNA sequence data are also analysed from concatenated datasets (rDNA, TEF-α, RBP2 and β-Tubulin) to infer phylogenetic relationships and substantiate systematic position of taxa within appropriate ranks. Wherever new species or combinations are being proposed, we apply an integrative approach (morphological and molecular data as well as ecological features wherever applicable). Notes on 125 fungal taxa are compiled in this paper, including eight new genera, 101 new species, two new combinations, one neotype, four reference specimens, new host or distribution records for eight species and one alternative morphs. The new genera introduced in this paper are Alloarthopyrenia, Arundellina, Camarosporioides, Neomassaria, Neomassarina, Neotruncatella, Paracapsulospora and Pseudophaeosphaeria. The new species are Alfaria spartii, Alloarthopyrenia italica, Anthostomella ravenna, An. thailandica, Arthrinium paraphaeospermum, Arundellina typhae, Aspergillus koreanus, Asterina cynometrae, Bertiella ellipsoidea, Blastophorum aquaticum, Cainia globosa, Camarosporioides phragmitis, Ceramothyrium menglunense, Chaetosphaeronema achilleae, Chlamydotubeufia helicospora, Ciliochorella phanericola, Clavulinopsis aurantiaca, Colletotrichum insertae, Comoclathris italica, Coronophora myricoides, Cortinarius fulvescentoideus, Co. nymphatus, Co. pseudobulliardioides, Co. tenuifulvescens, Cunninghamella gigacellularis, Cyathus pyristriatus, Cytospora cotini, Dematiopleospora alliariae, De. cirsii, Diaporthe aseana, Di. garethjonesii, Distoseptispora multiseptata, Dis. tectonae, Dis. tectonigena, Dothiora buxi, Emericellopsis persica, Gloniopsis calami, Helicoma guttulatum, Helvella floriforma, H. oblongispora, Hermatomyces subiculosa, Juncaceicola italica, Lactarius dirkii, Lentithecium unicellulare, Le. voraginesporum, Leptosphaeria cirsii, Leptosphaeria irregularis, Leptospora galii, Le. thailandica, Lindgomyces pseudomadisonensis, Lophiotrema bambusae, Lo. fallopiae, Meliola citri-maximae, Minimelanolocus submersu s, Montagnula cirsii, Mortierella fluviae, Muriphaeosphaeria ambrosiae, Neodidymelliopsis ranunculi, Neomassaria fabacearum, Neomassarina thailandica, Neomicrosphaeropsis cytisi, Neo. cytisinus, Neo. minima, Neopestalotiopsis cocoës, Neopestalotiopsis musae, Neoroussoella lenispora, Neotorula submersa, Neotruncatella endophytica, Nodulosphaeria italica, Occultibambusa aquatica, Oc. chiangraiensis, Ophiocordyceps hemisphaerica, Op. lacrimoidis, Paracapsulospora metroxyli, Pestalotiopsis sequoiae, Peziza fruticosa, Pleurotrema thailandica, Poaceicola arundinis, Polyporus mangshanensis, Pseudocoleophoma typhicola, Pseudodictyosporium thailandica, Pseudophaeosphaeria rubi, Purpureocillium sodanum, Ramariopsis atlantica, Rhodocybe griseoaurantia, Rh. indica, Rh. luteobrunnea, Russula indoalba, Ru. pseudoamoenicolor, Sporidesmium aquaticivaginatum, Sp. olivaceoconidium, Sp. pyriformatum, Stagonospora forlicesenensis, Stagonosporopsis centaureae, Terriera thailandica, Tremateia arundicola, Tr. guiyangensis, Trichomerium bambusae, Tubeufia hyalospora, Tu. roseohelicospora and Wojnowicia italica. New combinations are given for Hermatomyces mirum and Pallidocercospora thailandica. A neotype is proposed for Cortinarius fulvescens. Reference specimens are given for Aquaphila albicans, Leptospora rubella, Platychora ulmi and Meliola pseudosasae, while new host or distribution records are provided for Diaporthe eres, Di. siamensis, Di. foeniculina, Dothiorella iranica, Do. sarmentorum, Do. vidmadera, Helvella tinta and Vaginatispora fuckelii, with full taxonomic details. An asexual state is also reported for the first time in Neoacanthostigma septoconstrictum. This paper contributes to a more comprehensive update and improved identification of many ascomycetes and basiodiomycetes.

บรรณานุกรม :