ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยสถาบันเรื่องแนวโน้มความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยสถาบันเรื่องแนวโน้มความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา , Trends in needs of sports science program
นักวิจัย : วารี, วิดจายา , รุ่งฤดี, ศรีสวัสดิ์ , จิตตานันท์, ติกุล , ศจีรา, คุปพิทยานันท์ , กานดา, คำมา
คำค้น : วิทยาศาสตร์การกีฬา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี--หลักสูตร , หลักสูตร--ความต้องการ
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/6853
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : 47-03
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
วารี, วิดจายา , รุ่งฤดี, ศรีสวัสดิ์ , จิตตานันท์, ติกุล , ศจีรา, คุปพิทยานันท์ , กานดา, คำมา . (2548). รายงานวิจัยสถาบันเรื่องแนวโน้มความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วารี, วิดจายา , รุ่งฤดี, ศรีสวัสดิ์ , จิตตานันท์, ติกุล , ศจีรา, คุปพิทยานันท์ , กานดา, คำมา . 2548. "รายงานวิจัยสถาบันเรื่องแนวโน้มความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วารี, วิดจายา , รุ่งฤดี, ศรีสวัสดิ์ , จิตตานันท์, ติกุล , ศจีรา, คุปพิทยานันท์ , กานดา, คำมา . "รายงานวิจัยสถาบันเรื่องแนวโน้มความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2548. Print.
วารี, วิดจายา , รุ่งฤดี, ศรีสวัสดิ์ , จิตตานันท์, ติกุล , ศจีรา, คุปพิทยานันท์ , กานดา, คำมา . รายงานวิจัยสถาบันเรื่องแนวโน้มความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2548.