ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด
นักวิจัย : ชนะ พรหมทอง , ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด , ลาวัลย์ ชตานนท์ , สดศรี เนียมเปรม , อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ , ประพิมพรรณ จันทร์แก้ว , ฉันทรา พูนศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://klc.tistr.or.th/isd/webopac.php?s=bb&t1=60840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนะ พรหมทอง , ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด , ลาวัลย์ ชตานนท์ , สดศรี เนียมเปรม , อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ , ประพิมพรรณ จันทร์แก้ว , ฉันทรา พูนศิริ . (2555). วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด.
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
ชนะ พรหมทอง , ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด , ลาวัลย์ ชตานนท์ , สดศรี เนียมเปรม , อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ , ประพิมพรรณ จันทร์แก้ว , ฉันทรา พูนศิริ . 2555. "วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด".
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
ชนะ พรหมทอง , ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด , ลาวัลย์ ชตานนท์ , สดศรี เนียมเปรม , อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ , ประพิมพรรณ จันทร์แก้ว , ฉันทรา พูนศิริ . "วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด."
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2555. Print.
ชนะ พรหมทอง , ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด , ลาวัลย์ ชตานนท์ , สดศรี เนียมเปรม , อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ , ประพิมพรรณ จันทร์แก้ว , ฉันทรา พูนศิริ . วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2555.