ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำ Innovation Road Map ของอุตสาหกรรมข้าว ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำ Innovation Road Map ของอุตสาหกรรมข้าว ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
นักวิจัย : อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : Submitted
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1342883096
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง . (). การจัดทำ Innovation Road Map ของอุตสาหกรรมข้าว ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง . . "การจัดทำ Innovation Road Map ของอุตสาหกรรมข้าว ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง . "การจัดทำ Innovation Road Map ของอุตสาหกรรมข้าว ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง , อภิชาต โสภาแดง . การจัดทำ Innovation Road Map ของอุตสาหกรรมข้าว ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .