ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบจัดการพลังงานจากการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้และจ่ายพลังงานไฟฟ้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบจัดการพลังงานจากการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้และจ่ายพลังงานไฟฟ้า
นักวิจัย : นันทกาญจน์ มุรศิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : Submitted
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1342882962
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทกาญจน์ มุรศิต . (). ระบบจัดการพลังงานจากการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้และจ่ายพลังงานไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทกาญจน์ มุรศิต . . "ระบบจัดการพลังงานจากการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้และจ่ายพลังงานไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทกาญจน์ มุรศิต . "ระบบจัดการพลังงานจากการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้และจ่ายพลังงานไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
นันทกาญจน์ มุรศิต . ระบบจัดการพลังงานจากการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้และจ่ายพลังงานไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .