ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงพื้นที่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงพื้นที่
นักวิจัย : อรสา เตติวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : Submitted
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1342882430
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรสา เตติวัฒน์ . (). การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงพื้นที่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรสา เตติวัฒน์ . . "การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงพื้นที่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรสา เตติวัฒน์ . "การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงพื้นที่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อรสา เตติวัฒน์ . การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงพื้นที่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .