ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย
นักวิจัย : ธัญญา สิงห์โต , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย , อภิญญา พรมพยอม , ระเบียบ โตแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/117001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัญญา สิงห์โต , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย , อภิญญา พรมพยอม , ระเบียบ โตแก้ว . (2556). การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธัญญา สิงห์โต , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย , อภิญญา พรมพยอม , ระเบียบ โตแก้ว . 2556. "การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธัญญา สิงห์โต , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย , อภิญญา พรมพยอม , ระเบียบ โตแก้ว . "การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
ธัญญา สิงห์โต , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย , อภิญญา พรมพยอม , ระเบียบ โตแก้ว . การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.