ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก
นักวิจัย : ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/116840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ . (2555). ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ . 2555. "ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ . "ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ . ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2555.