ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
นักวิจัย : กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ , ปธานศาสน จับจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/116839
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ , ปธานศาสน จับจิตร . (2555). การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ , ปธานศาสน จับจิตร . 2555. "การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ , ปธานศาสน จับจิตร . "การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ , ปธานศาสน จับจิตร . การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2555.