ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐที่เกิดขึ้นตามแนวความคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐที่เกิดขึ้นตามแนวความคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่
นักวิจัย : พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค , รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ , ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา , อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.dric.nrct.go.th/bookdetail.php?type=1&book_id=286000 , http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/112768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค , รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ , ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา , อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี . (2558). ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐที่เกิดขึ้นตามแนวความคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค , รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ , ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา , อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี . 2558. "ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐที่เกิดขึ้นตามแนวความคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค , รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ , ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา , อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี . "ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐที่เกิดขึ้นตามแนวความคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2558. Print.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค , รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ , ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา , อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี . ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐที่เกิดขึ้นตามแนวความคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2558.