ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังของประเทศไทย (ศักยภาพ เทคโนโลยีและการนำมาใช้ประโยชน์)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังของประเทศไทย (ศักยภาพ เทคโนโลยีและการนำมาใช้ประโยชน์)
นักวิจัย : ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/bookdetail.php?type=1&book_id=272484 , http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/112154
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . (2556). การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังของประเทศไทย (ศักยภาพ เทคโนโลยีและการนำมาใช้ประโยชน์).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . 2556. "การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังของประเทศไทย (ศักยภาพ เทคโนโลยีและการนำมาใช้ประโยชน์)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . "การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังของประเทศไทย (ศักยภาพ เทคโนโลยีและการนำมาใช้ประโยชน์)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังของประเทศไทย (ศักยภาพ เทคโนโลยีและการนำมาใช้ประโยชน์). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.