ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษายี่ห้อของก้านสำลีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เก็ฐเขม่าปืนโดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานตรวจพิสูจน์

หน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษายี่ห้อของก้านสำลีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เก็ฐเขม่าปืนโดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานตรวจพิสูจน์
นักวิจัย : รณชัย อิทธิวรรณพงศ์ , จุฑาพิตร พวงครามพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รณชัย อิทธิวรรณพงศ์ , จุฑาพิตร พวงครามพันธ์ . (2555). การศึกษายี่ห้อของก้านสำลีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เก็ฐเขม่าปืนโดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานตรวจพิสูจน์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์.
รณชัย อิทธิวรรณพงศ์ , จุฑาพิตร พวงครามพันธ์ . 2555. "การศึกษายี่ห้อของก้านสำลีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เก็ฐเขม่าปืนโดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานตรวจพิสูจน์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์.
รณชัย อิทธิวรรณพงศ์ , จุฑาพิตร พวงครามพันธ์ . "การศึกษายี่ห้อของก้านสำลีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เก็ฐเขม่าปืนโดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานตรวจพิสูจน์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, 2555. Print.
รณชัย อิทธิวรรณพงศ์ , จุฑาพิตร พวงครามพันธ์ . การศึกษายี่ห้อของก้านสำลีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เก็ฐเขม่าปืนโดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานตรวจพิสูจน์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์; 2555.