ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่นิยมใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่นิยมใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : กิจจา ไตรภูวนารถ , อารีย์ ชูดำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิจจา ไตรภูวนารถ , อารีย์ ชูดำ . (2555). การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่นิยมใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์.
กิจจา ไตรภูวนารถ , อารีย์ ชูดำ . 2555. "การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่นิยมใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์.
กิจจา ไตรภูวนารถ , อารีย์ ชูดำ . "การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่นิยมใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, 2555. Print.
กิจจา ไตรภูวนารถ , อารีย์ ชูดำ . การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่นิยมใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์; 2555.