ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองความคลาดเคลื่อนของความไวในวิธีวิเคราะห์

หน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองความคลาดเคลื่อนของความไวในวิธีวิเคราะห์
นักวิจัย : ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว , ไกรสร อัมมวรรธน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว , ไกรสร อัมมวรรธน์ . (2552). แบบจำลองความคลาดเคลื่อนของความไวในวิธีวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์.
ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว , ไกรสร อัมมวรรธน์ . 2552. "แบบจำลองความคลาดเคลื่อนของความไวในวิธีวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์.
ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว , ไกรสร อัมมวรรธน์ . "แบบจำลองความคลาดเคลื่อนของความไวในวิธีวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, 2552. Print.
ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว , ไกรสร อัมมวรรธน์ . แบบจำลองความคลาดเคลื่อนของความไวในวิธีวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์; 2552.