ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

USM, NUT TINGKATKAN KERJASAMA MELALUI PENUBUHAN PUSAT TEKNOLOGI GIKAKU NUT-USM

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : USM, NUT TINGKATKAN KERJASAMA MELALUI PENUBUHAN PUSAT TEKNOLOGI GIKAKU NUT-USM
นักวิจัย : MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
คำค้น : LB2300 Higher Education
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/35429/1/USM_News_Portal_%2D_USM%2C_NUT_TINGKATKAN_KERJASAMA_MELALUI_PENUBUHAN_PUSAT_TEKNOLOGI_GIKAKU_NUT%2DUSM.pdf , MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam (2015) USM, NUT TINGKATKAN KERJASAMA MELALUI PENUBUHAN PUSAT TEKNOLOGI GIKAKU NUT-USM. USM News Portal.
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://eprints.usm.my/35429/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

PULAU PINANG, 29 Mei 2015 - Universiti Sains Malaysia (USM) terus meningkatkan kerjasama antarabangsanya dengan Nagaoka University of Technology (NUT) Jepun dalam bidang akademik dan penyelidikan melalui penubuhan Pusat Teknologi Gikaku NUT-USM (NUT-USM Gikaku Technology Centre).

บรรณานุกรม :
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam . (2558). USM, NUT TINGKATKAN KERJASAMA MELALUI PENUBUHAN PUSAT TEKNOLOGI GIKAKU NUT-USM.
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam . 2558. "USM, NUT TINGKATKAN KERJASAMA MELALUI PENUBUHAN PUSAT TEKNOLOGI GIKAKU NUT-USM".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam . "USM, NUT TINGKATKAN KERJASAMA MELALUI PENUBUHAN PUSAT TEKNOLOGI GIKAKU NUT-USM."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2558. Print.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam . USM, NUT TINGKATKAN KERJASAMA MELALUI PENUBUHAN PUSAT TEKNOLOGI GIKAKU NUT-USM. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2558.