ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยการแสดงบทบาทสมมุติสำหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยการแสดงบทบาทสมมุติสำหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นักวิจัย : ปิยจิตร สังข์พานิช
คำค้น : การพัฒนาทักษะการพูด แบบฝึกทักษะ ภาษาฝรั่งเศส การแสดงบทบาทสมมติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยจิตร สังข์พานิช . (2559). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยการแสดงบทบาทสมมุติสำหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ปิยจิตร สังข์พานิช . 2559. "การพัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยการแสดงบทบาทสมมุติสำหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ปิยจิตร สังข์พานิช . "การพัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยการแสดงบทบาทสมมุติสำหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559. Print.
ปิยจิตร สังข์พานิช . การพัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยการแสดงบทบาทสมมุติสำหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2559.