ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
คำค้น : การบูรณาการ การสื่อสารในครอบครัว การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ เด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ . (2559). การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ . 2559. "การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ . "การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559. Print.
จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ . การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2559.