ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น ผลิตพลังงานเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น ผลิตพลังงานเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นักวิจัย : วิชัย จิตต์ประสงค์
คำค้น : ชุดฝึกอบรม หุ่นยนต์เดินตามเส้น มัธยมศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชัย จิตต์ประสงค์ . (2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น ผลิตพลังงานเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
วิชัย จิตต์ประสงค์ . 2559. "การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น ผลิตพลังงานเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
วิชัย จิตต์ประสงค์ . "การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น ผลิตพลังงานเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559. Print.
วิชัย จิตต์ประสงค์ . การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น ผลิตพลังงานเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2559.