ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการท่องเที่ยวจากข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการท่องเที่ยวจากข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : ภัทรมน กล้าอาษา สุรชาติ บัวชุม
คำค้น : การบันทึกพิกัด ภาพถ่ายจีโอแท็ก การแบ่งปันภาพถ่าย การทาเหมืองข้อมูล รูปแบบการท่องเที่ยว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรมน กล้าอาษา สุรชาติ บัวชุม . (2559). รูปแบบการท่องเที่ยวจากข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ภัทรมน กล้าอาษา สุรชาติ บัวชุม . 2559. "รูปแบบการท่องเที่ยวจากข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ภัทรมน กล้าอาษา สุรชาติ บัวชุม . "รูปแบบการท่องเที่ยวจากข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559. Print.
ภัทรมน กล้าอาษา สุรชาติ บัวชุม . รูปแบบการท่องเที่ยวจากข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2559.