ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเกษตรที่ยั่งยืนจังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเกษตรที่ยั่งยืนจังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : นิยม สุทธหลวง
คำค้น : ตรวจสอบโรคพืช คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิยม สุทธหลวง . (2559). การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเกษตรที่ยั่งยืนจังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
นิยม สุทธหลวง . 2559. "การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเกษตรที่ยั่งยืนจังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
นิยม สุทธหลวง . "การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเกษตรที่ยั่งยืนจังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559. Print.
นิยม สุทธหลวง . การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเกษตรที่ยั่งยืนจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2559.