ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกำหนดการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายโดยใช้การระบายสีเส้นเชื่อมในทฤษฎีกราฟ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกำหนดการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายโดยใช้การระบายสีเส้นเชื่อมในทฤษฎีกราฟ
นักวิจัย : บริบูรณ์ ศรีมาชัย
คำค้น : กราฟเชื่อมต่อ รอยเชื่อม จำนวนสีเส้นเชื่อมที่น้อยที่สุด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บริบูรณ์ ศรีมาชัย . (2559). การจัดกำหนดการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายโดยใช้การระบายสีเส้นเชื่อมในทฤษฎีกราฟ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
บริบูรณ์ ศรีมาชัย . 2559. "การจัดกำหนดการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายโดยใช้การระบายสีเส้นเชื่อมในทฤษฎีกราฟ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
บริบูรณ์ ศรีมาชัย . "การจัดกำหนดการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายโดยใช้การระบายสีเส้นเชื่อมในทฤษฎีกราฟ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559. Print.
บริบูรณ์ ศรีมาชัย . การจัดกำหนดการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายโดยใช้การระบายสีเส้นเชื่อมในทฤษฎีกราฟ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2559.