ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
นักวิจัย : พวงทิพย์ หนูเจริญ สุชาดา นาคฤทธิ์ พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ ยวงทอง มากเอียด ชัยพร วรรณพัฒน์
คำค้น : การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พวงทิพย์ หนูเจริญ สุชาดา นาคฤทธิ์ พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ ยวงทอง มากเอียด ชัยพร วรรณพัฒน์ . (2558). การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
พวงทิพย์ หนูเจริญ สุชาดา นาคฤทธิ์ พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ ยวงทอง มากเอียด ชัยพร วรรณพัฒน์ . 2558. "การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
พวงทิพย์ หนูเจริญ สุชาดา นาคฤทธิ์ พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ ยวงทอง มากเอียด ชัยพร วรรณพัฒน์ . "การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558. Print.
พวงทิพย์ หนูเจริญ สุชาดา นาคฤทธิ์ พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ ยวงทอง มากเอียด ชัยพร วรรณพัฒน์ . การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2558.