ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยในภาคกลาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยในภาคกลาง
นักวิจัย : จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒน์
คำค้น : การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒน์ . (2558). การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยในภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒน์ . 2558. "การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยในภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒน์ . "การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยในภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558. Print.
จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒน์ . การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2558.