ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : พัชรา พุ่มพชาติ
คำค้น : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรา พุ่มพชาติ . (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
พัชรา พุ่มพชาติ . 2558. "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
พัชรา พุ่มพชาติ . "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558. Print.
พัชรา พุ่มพชาติ . การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2558.