ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามและลักษณะสากลในนิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง กวิ่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามและลักษณะสากลในนิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง กวิ่ง
นักวิจัย : สรตี ใจสอาด
คำค้น : วัฒนธรรมเวียดนาม , นิทานพื้นเมืองเวียดนาม , เวียดนาม -- ความเป็นอยู่และประเพณี , Folk literature, Vietnamese , Vietnam -- Social life and customs
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนธิรา ราโท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนาม ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบนิทานชุดจ่าง กวิ่ง กับนิทานตลกเจ้าปัญญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวิเคราะห์ลักษณะสากลของนิทานตลกเจ้าปัญญา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนาม ที่ปรากฏผ่านนิทานชุดจ่าง กวิ่ง สะท้อนสภาพสังคมเวียดนามในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นสังคมที่มีความแตกต่างทางชนชั้น มีศาสนาและความเชื่อที่หลากหลาย ให้คุณค่ากับการศึกษา ให้ความสำคัญกับที่ดิน และเป็นสังคมที่ปฏิเสธความเป็นจีน อีกทั้งยังเป็นยุคสมัยที่ปัญญาชนเวียดนามให้ความสนใจกับการใช้ภาษาเวียดนามแทนภาษาจีน ด้วยเห็นว่าภาษาเป็นเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่ง นิทานชุดจ่าง กวิ่ง มีลักษณะร่วมกันหลายประการกับนิทานตลกเจ้าปัญญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องภูมิหลังที่มาของตัวละครเอก ความขัดแย้งของคู่ตรงข้ามและมุขตลก การศึกษาแบบเรื่องและอนุภาคของนิทานแสดงให้เห็นว่า นิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง กวิ่ง มีลักษณะเป็นสากล หากแต่ในขณะเดียวกัน นิทานชุดจ่าง กวิ่ง ยังได้แสดงลักษณะเฉพาะของชาวเวียดนาม เช่น วิธีการเลื่อนสถานะของตัวเอก บทบาทของกษัตริย์ และอิทธิพลของศาสนาในชีวิตประจำวัน ในบริบทของสังคมเวียดนาม นิทานชุดจ่าง กวิ่ง ยังคงมีสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ทั้งการพิมพ์นิทานในรูปแบบของการ์ตูน สำนวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเทศกาลจ่าง กวิ่ง ณ หมู่บ้านหว่าง หวา จังหวัด แทง หวา

บรรณานุกรม :
สรตี ใจสอาด . (2550). อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามและลักษณะสากลในนิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง กวิ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรตี ใจสอาด . 2550. "อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามและลักษณะสากลในนิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง กวิ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรตี ใจสอาด . "อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามและลักษณะสากลในนิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง กวิ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สรตี ใจสอาด . อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามและลักษณะสากลในนิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง กวิ่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.