ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน: กรณีศึกษาความเชื่อมโยงกับข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน: กรณีศึกษาความเชื่อมโยงกับข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นักวิจัย : ดามร คำไตรย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดามร คำไตรย์ . (). การบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน: กรณีศึกษาความเชื่อมโยงกับข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดามร คำไตรย์ . . "การบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน: กรณีศึกษาความเชื่อมโยงกับข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดามร คำไตรย์ . "การบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน: กรณีศึกษาความเชื่อมโยงกับข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, . Print.
ดามร คำไตรย์ . การบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน: กรณีศึกษาความเชื่อมโยงกับข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; .