ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของเครื่องดิ่มสมุนไพรที่มีพุทราจีน ขิง และเห็ดหูหนูเป็นองค์ประกอบ โดยมี นางสาวธันทิวา นาคแย้ม เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของเครื่องดิ่มสมุนไพรที่มีพุทราจีน ขิง และเห็ดหูหนูเป็นองค์ประกอบ โดยมี นางสาวธันทิวา นาคแย้ม เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย
นักวิจัย : รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร . (2560). ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของเครื่องดิ่มสมุนไพรที่มีพุทราจีน ขิง และเห็ดหูหนูเป็นองค์ประกอบ โดยมี นางสาวธันทิวา นาคแย้ม เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร . 2560. "ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของเครื่องดิ่มสมุนไพรที่มีพุทราจีน ขิง และเห็ดหูหนูเป็นองค์ประกอบ โดยมี นางสาวธันทิวา นาคแย้ม เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร . "ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของเครื่องดิ่มสมุนไพรที่มีพุทราจีน ขิง และเห็ดหูหนูเป็นองค์ประกอบ โดยมี นางสาวธันทิวา นาคแย้ม เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร . ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของเครื่องดิ่มสมุนไพรที่มีพุทราจีน ขิง และเห็ดหูหนูเป็นองค์ประกอบ โดยมี นางสาวธันทิวา นาคแย้ม เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.