ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากชนิด วงจรชีวิตและประชากรสัตว์ สะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากชนิด วงจรชีวิตและประชากรสัตว์ สะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
นักวิจัย : จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน . (2560). ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากชนิด วงจรชีวิตและประชากรสัตว์ สะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน . 2560. "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากชนิด วงจรชีวิตและประชากรสัตว์ สะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน . "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากชนิด วงจรชีวิตและประชากรสัตว์ สะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน . ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากชนิด วงจรชีวิตและประชากรสัตว์ สะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.