ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมแมลงวันบ้านในคอกสัตว์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมแมลงวันบ้านในคอกสัตว์
นักวิจัย : อุบล ตังควานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุบล ตังควานิช . (2560). ประสิทธิภาพการใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมแมลงวันบ้านในคอกสัตว์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุบล ตังควานิช . 2560. "ประสิทธิภาพการใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมแมลงวันบ้านในคอกสัตว์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุบล ตังควานิช . "ประสิทธิภาพการใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมแมลงวันบ้านในคอกสัตว์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
อุบล ตังควานิช . ประสิทธิภาพการใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมแมลงวันบ้านในคอกสัตว์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.