ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติทางไจแอนด์ไดรอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กติกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม Tio2 สำหรับประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าและใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต โดยมี นายวัฒนา ตุ่ยไชย เป็นนักศึกษาปริญญาเอก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติทางไจแอนด์ไดรอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กติกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม Tio2 สำหรับประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าและใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต โดยมี นายวัฒนา ตุ่ยไชย เป็นนักศึกษาปริญญาเอก
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ทองใบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ทองใบ . (2559). สมบัติทางไจแอนด์ไดรอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กติกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม Tio2 สำหรับประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าและใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต โดยมี นายวัฒนา ตุ่ยไชย เป็นนักศึกษาปริญญาเอก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . 2559. "สมบัติทางไจแอนด์ไดรอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กติกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม Tio2 สำหรับประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าและใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต โดยมี นายวัฒนา ตุ่ยไชย เป็นนักศึกษาปริญญาเอก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . "สมบัติทางไจแอนด์ไดรอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กติกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม Tio2 สำหรับประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าและใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต โดยมี นายวัฒนา ตุ่ยไชย เป็นนักศึกษาปริญญาเอก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
ประสิทธิ์ ทองใบ . สมบัติทางไจแอนด์ไดรอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กติกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม Tio2 สำหรับประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าและใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต โดยมี นายวัฒนา ตุ่ยไชย เป็นนักศึกษาปริญญาเอก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.