ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
นักวิจัย : จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . (2559). ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . 2559. "ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . "ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.