ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
นักวิจัย : ก่อพงษ์ พลโยราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ก่อพงษ์ พลโยราช . (2559). ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ก่อพงษ์ พลโยราช . 2559. "ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ก่อพงษ์ พลโยราช . "ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
ก่อพงษ์ พลโยราช . ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.