ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นอีสานในหมู่เกาะทะเลอันดามันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมี นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล เป็นนักศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นอีสานในหมู่เกาะทะเลอันดามันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมี นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล เป็นนักศึกษา
นักวิจัย : ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร . (2559). รูปแบบนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นอีสานในหมู่เกาะทะเลอันดามันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมี นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล เป็นนักศึกษา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร . 2559. "รูปแบบนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นอีสานในหมู่เกาะทะเลอันดามันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมี นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล เป็นนักศึกษา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร . "รูปแบบนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นอีสานในหมู่เกาะทะเลอันดามันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมี นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล เป็นนักศึกษา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร . รูปแบบนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นอีสานในหมู่เกาะทะเลอันดามันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมี นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล เป็นนักศึกษา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.