ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบ ต้นทุน และผลตอบแทน ของการทำวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในภูมินิเวศภู จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบ ต้นทุน และผลตอบแทน ของการทำวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในภูมินิเวศภู จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : วชิราพร เกิดสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วชิราพร เกิดสุข . (2559). การศึกษารูปแบบ ต้นทุน และผลตอบแทน ของการทำวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในภูมินิเวศภู จังหวัดสกลนคร.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วชิราพร เกิดสุข . 2559. "การศึกษารูปแบบ ต้นทุน และผลตอบแทน ของการทำวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในภูมินิเวศภู จังหวัดสกลนคร".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วชิราพร เกิดสุข . "การศึกษารูปแบบ ต้นทุน และผลตอบแทน ของการทำวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในภูมินิเวศภู จังหวัดสกลนคร."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
วชิราพร เกิดสุข . การศึกษารูปแบบ ต้นทุน และผลตอบแทน ของการทำวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในภูมินิเวศภู จังหวัดสกลนคร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.