ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนด์ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดเซเรามิกและในด้านวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนด์ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดเซเรามิกและในด้านวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูง
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ทองใบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ทองใบ . (2559). การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนด์ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดเซเรามิกและในด้านวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . 2559. "การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนด์ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดเซเรามิกและในด้านวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . "การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนด์ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดเซเรามิกและในด้านวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
ประสิทธิ์ ทองใบ . การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนด์ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดเซเรามิกและในด้านวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.