ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแช่แข็งกุ้ง Improvement of shrimp Freezer โดยมี นางสาวชัญญา อุไรจารี เป็นนักศึกษาบัณทิตปริญญาโท

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแช่แข็งกุ้ง Improvement of shrimp Freezer โดยมี นางสาวชัญญา อุไรจารี เป็นนักศึกษาบัณทิตปริญญาโท
นักวิจัย : เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . (2559). การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแช่แข็งกุ้ง Improvement of shrimp Freezer โดยมี นางสาวชัญญา อุไรจารี เป็นนักศึกษาบัณทิตปริญญาโท.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . 2559. "การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแช่แข็งกุ้ง Improvement of shrimp Freezer โดยมี นางสาวชัญญา อุไรจารี เป็นนักศึกษาบัณทิตปริญญาโท".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . "การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแช่แข็งกุ้ง Improvement of shrimp Freezer โดยมี นางสาวชัญญา อุไรจารี เป็นนักศึกษาบัณทิตปริญญาโท."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแช่แข็งกุ้ง Improvement of shrimp Freezer โดยมี นางสาวชัญญา อุไรจารี เป็นนักศึกษาบัณทิตปริญญาโท. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.