ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมที่สัมพันธ์กับการเกิดไฟโบรซิสเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวใหม่ในการติดตามการดำเนินของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมที่สัมพันธ์กับการเกิดไฟโบรซิสเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวใหม่ในการติดตามการดำเนินของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
นักวิจัย : อมรรัตน์ จำเนียรทรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ จำเนียรทรง . (2559). การประเมินลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมที่สัมพันธ์กับการเกิดไฟโบรซิสเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวใหม่ในการติดตามการดำเนินของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อมรรัตน์ จำเนียรทรง . 2559. "การประเมินลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมที่สัมพันธ์กับการเกิดไฟโบรซิสเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวใหม่ในการติดตามการดำเนินของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อมรรัตน์ จำเนียรทรง . "การประเมินลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมที่สัมพันธ์กับการเกิดไฟโบรซิสเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวใหม่ในการติดตามการดำเนินของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
อมรรัตน์ จำเนียรทรง . การประเมินลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมที่สัมพันธ์กับการเกิดไฟโบรซิสเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวใหม่ในการติดตามการดำเนินของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.