ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หนอนแมลงวันลายเพื่อยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หนอนแมลงวันลายเพื่อยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน
นักวิจัย : อุบล ตังควานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุบล ตังควานิช . (2559). การใช้หนอนแมลงวันลายเพื่อยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุบล ตังควานิช . 2559. "การใช้หนอนแมลงวันลายเพื่อยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุบล ตังควานิช . "การใช้หนอนแมลงวันลายเพื่อยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
อุบล ตังควานิช . การใช้หนอนแมลงวันลายเพื่อยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.