ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตราความชุกของพยาธิภายในของสุนัขและแมว หมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ในอำเภอหนองเรือ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตราความชุกของพยาธิภายในของสุนัขและแมว หมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ในอำเภอหนองเรือ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
นักวิจัย : สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา . (2558). อัตราความชุกของพยาธิภายในของสุนัขและแมว หมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ในอำเภอหนองเรือ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา . 2558. "อัตราความชุกของพยาธิภายในของสุนัขและแมว หมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ในอำเภอหนองเรือ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา . "อัตราความชุกของพยาธิภายในของสุนัขและแมว หมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ในอำเภอหนองเรือ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา . อัตราความชุกของพยาธิภายในของสุนัขและแมว หมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ในอำเภอหนองเรือ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.