ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลูกอ๊อดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และการประยุกต์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลูกอ๊อดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และการประยุกต์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์
นักวิจัย : จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน . (2558). ลูกอ๊อดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และการประยุกต์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน . 2558. "ลูกอ๊อดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และการประยุกต์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน . "ลูกอ๊อดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และการประยุกต์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน . ลูกอ๊อดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และการประยุกต์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.