ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการนวดเท้าด้วยตนเองต่อการรับความรู้สึกและองศาการเคลื่อนไหวของเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการนวดเท้าด้วยตนเองต่อการรับความรู้สึกและองศาการเคลื่อนไหวของเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
นักวิจัย : วนิดา ดรปัญหา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วนิดา ดรปัญหา . (2558). ผลของการนวดเท้าด้วยตนเองต่อการรับความรู้สึกและองศาการเคลื่อนไหวของเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วนิดา ดรปัญหา . 2558. "ผลของการนวดเท้าด้วยตนเองต่อการรับความรู้สึกและองศาการเคลื่อนไหวของเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วนิดา ดรปัญหา . "ผลของการนวดเท้าด้วยตนเองต่อการรับความรู้สึกและองศาการเคลื่อนไหวของเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
วนิดา ดรปัญหา . ผลของการนวดเท้าด้วยตนเองต่อการรับความรู้สึกและองศาการเคลื่อนไหวของเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.